Jazda pod wpływem to wykroczenie czy przestępstwo

Bardzo często osoby mają problem z klasyfikacją czynu związanego z jazdą samochodem w stanie nietrzeźwości. Jedni uważają, że mamy do czynienia z przestępstwem a drudzy, że tylko z wykroczeniem.

Tak naprawdę racje mogą mieć obie grupy, ponieważ jazda po alkoholu, może być w każdym przypadku inaczej interpretowana. Niezależnie od wszystkiego nawet najmniejsza ilość spożytego alkoholu, jest niebezpieczna dla kierującego. Pijani kierowcy zawsze są poważną zmorą, z którą ciężko się uporać, pomimo tego, że kary za prowadzeniem pod wpływem alkoholu są coraz większe, to mimo to nie odstrasza to w żaden sposób kierowców.

Poza skalą

Wykroczenie w świetle prawa następuje, wtedy gdy ilość alkoholu w wydychanym powietrzu wyniesie od 0,1 do 0,25 mg/l. Całość określa się jako stan po użyciu alkoholu. W momencie, gdy wspomniany promil wynosi powyżej 0,5 promila, wówczas klasyfikacja czynu nie jest wykroczeniem a przestępstwem. Na tym opiera się cała różnica i warto mieć świadomość, że przekraczając pewną granicę, możemy nawet w sposób nieumyślny popełnić przestępstwo. To właśnie z tego powodu, oba terminy muszą być rozróżniane, aby jednocześnie w praktyce klasyfikować określony czyn. W ten sposób sąd jest w stanie o wiele lepiej orzec winę oraz przewidzianą karę stosując się właśnie do takich dwóch wyznaczników.
Przeczytaj więcej


Możliwość zwiększenia kary

Jeśli w wyniku prowadzenia samochodu pod wpływem nietrzeźwości nastąpi naruszenie zdrowia osób trzecich, to kara może zostać zaostrzona. Jeśli mamy do czynienia z zawieszeniem prowadzenia pojazdów mechanicznych po upływie roku, musimy ponownie zdawać egzamin w celu ponownego uzyskania prawa jazdy. Jeśli osoba zostanie skazana poprzez prawomocny wyrok sądu, to czyn danej osoby, będzie figurował w Krajowym Rejestrze Karnym. Osoba ta więc w świetle prawa będzie uznawana za osobę karaną. Nie należy więc w żaden sposób stosować mylnie czy zamiennie pojęć tego typu. Każdy taki błąd, może okazać się bardzo kosztowny, zwłaszcza jeśli sami dopuścimy się podobnego przestępstwa, warto o tym pomyśleć, zanim będzie za późno.