Represje wobec opozycjonistów w okresie PRL

Osoby represjonowane w czasie komunizmu mogą ubiegać się o odszkodowanie czy zadośćuczynienie za różnego rodzaju krzywdy, mogło być to przykładowo więzienie lub też różnego rodzaju represje stosowane wówczas wobec opozycji.

Ustawa z 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne wyroków sądowych wydawanych niegdyś wobec osób represjonowanych, określa iż osoby te mogą ubiegać się o stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie. Oczywiście podstawą będzie tutaj postanowienie sądu o kasacji poprzedniego wyroku. W tym przypadku osoba represjonowana będzie mogła się ubiegać o zadośćuczynienie.

Represje wobec opozycjonistów w okresie PRL

Odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych

Warto zwrócić uwagę że roszczenia tego typu się nie przedawniają, dlatego też będzie można o nie zabiegać przez wiele lat, może to robić osoba represjonowana lub też rodzina, małżonek, rodzeństwo czy też dzieci. Dodatkowo warto zwrócić uwagę iż często o tego rodzaju wyroki może występować organizacja która zrzesza osoby represjonowane, może być to także Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości oraz prokurator.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku mówi o tym iż odszkodowanie za szkodę czy też zadośćuczynienie za krzywdę w wyniku wydania lub wykonania orzeczenia lub decyzji przez sąd komunistyczne może zostać wypłacone osobie represjonowanej, Jest to ważna zmiana ponieważ określa osobę represjonowaną jako tą wobec której wydano orzeczenie lub decyzję, zatem mogła być skazana jednak nie została wykonana. Warto zwrócić uwagę iż wiele osób które dowiedziały się o wszczęciu postępowania mogło się ukrywać, dlatego tez mogą być uznane za osoby represjonowane. W wyniku tego mogły utracić pracę, dodatkowo skazanie na karę więzienia czy też inną karę mogło doprowadzić do braku możliwości uzyskania dobrze płatnej pracy, co następnie mogło przełożyć się do niską renty lub też emeryturą.

Zatem obecnie odszkodowanie dla dzieci osób represjonowanych może zostać wypłacone jeżeli sąd unieważnił poprzednie orzeczenie sądu komunistycznego, następnie w sądzie okręgowym zostanie złożone odpowiednie zawiadomienie, wówczas może także nastąpić zwrot mienia którego przypadek lub konfiskata była orzeczona na rzecz Skarbu Państwa.