Turbosprężarka zwiększy moc samochodu – gdzie ją naprawić?

Turbosprężarka składa się z turbiny i sprężarki połączonych wspólną osią. Wlot turbiny odbiera gazy spalinowe z kolektora wydechowego silnika, powodując obrót wirnika turbiny. Ten obrót napędza sprężarkę, sprężając powietrze z otoczenia i dostarczając go do wlotu powietrza do silnika.

Celem turbosprężarki jest poprawa wydajności silnika pod względem wielkości do mocy poprzez rozwiązanie jednego z jego głównych ograniczeń. Wolnossący silnik samochodowy wykorzystuje tylko skok tłoka w dół, aby utworzyć obszar niskiego ciśnienia w celu wciągnięcia powietrza do cylindra. Ponieważ liczba cząsteczek powietrza i paliwa determinuje dostępną energię potencjalną, która może zmusić tłok do opuszczenia suwu spalania, a ze względu na względnie stałe ciśnienie atmosfery, ostatecznie będzie istniało ograniczenie ilości powietrza. Ta zdolność do napełniania cylindra powietrzem jest jego wydajnością objętościową.

Ponieważ turbosprężarka zwiększa ciśnienie w punkcie, w którym powietrze wchodzi do cylindra, a ilość powietrza dostarczanego do cylindra jest w dużej mierze funkcją czasu i ciśnienia, w miarę wzrostu ciśnienia będzie zasysane więcej powietrza.

Ciśnienie wlotowe, przy braku determinowanej przez atmosferę turbosprężarki, można w kontrolowany sposób zwiększyć za pomocą turbo. Zastosowanie sprężarki w celu zwiększenia ciśnienia w punkcie wlotu powietrza do cylindra jest często nazywane wymuszoną indukcją. Sprężarki odśrodkowe działają w taki sam sposób jak turbodoładowanie, jednak energia potrzebna do wirowania sprężarki pobierana jest z obrotowej energii wyjściowej wału korbowego silnika w przeciwieństwie do napędu za pomocą spalin. Z tego powodu turbosprężarki są bardziej wydajne, ponieważ ich turbiny są w rzeczywistości silnikami cieplnymi, przekształcając część energii kinetycznej z gazów spalinowych, które w przeciwnym razie zostałyby zmarnowane, w użyteczną pracę. Charakterystyka pracy powoduje iż na różnego rodzaju uszkodzenia narażone może być nasze turbo regeneracja, jednak obecnie możemy je regenerować w wykwalifikowanych zakładach naprawczych.