Testowanie oprogramowania na różnych etapach tworzenia

Firmy tworzące specjalistyczne oprogramowanie na zamówienie klientów, muszą zadbać o prawidłowe działanie.

Obejmuje to sprawy techniczne nie widoczne dla klientów jak również szatę graficzną i interfejs. Można przeprowadzać wiele różnych testów mających na cele sprawdzenie konkretnych obszarów, przykładowo celem testów funkcjonalnych jest upewnienie się, że oprogramowanie działa tak, jak powinno i spełnia wyznaczone cele funkcjonalności. Zwykle odbywa się to z punktu widzenia użytkownika końcowego i jest wykonywane przy użyciu rzeczywistego interfejsu użytkownika. Testerzy próbują znaleźć jak najwięcej defektów w działaniu programu, istnieje bowiem wiele sytuacji nieprzewidzianych. Przykładowo użytkownik może wprowadzić nieprawidłowe dane w pewnych polach. Testy akceptacyjne są zwykle przeprowadzane przez klienta lub jego przedstawiciela, który sprawdza, czy gotowy lub prawie gotowy produkt spełnia wcześniej określone wymagania. Testy akceptacyjne wymagają dobrej znajomości danego biznesu, wymagań klientów. Testy użyteczności sprawdzają, ogólnie mówiąc działanie oprogramowania czy jest łatwe w użyciu, intuicyjne i logiczne, czy kolory, kontrasty są właściwe.

Czy czas uruchamiania jest odpowiedni, czy oprogramowanie nie zawiesza się i nie powoduje problemów.

Wymagania dotyczące użyteczności mogą się bardzo różnić ze względu przykładowo na grupę docelową. Z pewnością testy wydajnościowe i eksploracyjne są mniej systematyczne i opierają się na wiedzy i doświadczeniu testera. Testy mogą prowadzić doświadczeni testerzy jak również osoby, które nie miały wcześniej styczności z oprogramowaniem. Oprogramowanie zostanie oddane w ręce użytkowników którzy nie muszą posiadać dużego doświadczenia w obsłudze różnego rodzaju programów dlatego też niektórzy testerzy powinni odpowiadać im umiejętnościom. Takie podejście może dać nieoczekiwane rezultaty, specjaliści mogą bowiem zbyt skupiać się na sprawach technicznych i nie zauważać pewnych szczegółów. Dlatego spojrzenie osoby trzeciej może być w tym przypadku bardzo pomocne.