Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z nowej ulgi mieszkaniowej

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od roku, w którym nieruchomość zakupiono lub wybudowano, wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jednak przepisy prawa mówią, że jeśli pozyskane pieniądze przeznaczymy na cele mieszkaniowe, związane z zakupem czy remontem nieruchomości, może nas obowiązywać tak zwana ulga mieszkaniowa.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z nowej ulgi mieszkaniowej

Kiedy obowiązuje nas ulga mieszkaniowa?

Ulga mieszkaniowa, z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych obowiązuje nas wtedy, kiedy sprzedaż nastąpiła w ciągu nie więcej niż trzy lata od końca roku podatkowego. Musimy oczywiście przedstawić dokumentację, która udowadnia, że takie działanie miało miejsce, jak również wskazuje, jaka kwota została przeznaczona na własne cele mieszkaniowe i w jakim terminie. Wtedy możemy zgodnie z prawem skorzystać z ulgi podatkowej. Ulga mieszkaniowa powoduje, że jeśli cały dochód pochodzący ze sprzedaży nieruchomości zostanie przeznaczony na cele mieszkaniowe, podatnik jest zwolniony z całości kwoty, która nie podlega opodatkowaniu.

Należy zatem przedstawić stosowne dokumenty dotyczące wydatkowania przychodu związanego ze zbyciem nieruchomości. Jeśli nie jesteśmy w stanie udokumentować, że cała kwota została przeznaczona na cele mieszkaniowe, wtedy podlegamy obowiązkowi zapłacenia podatku dochodowego dla osób fizycznych, co należy uwzględnić w składanym zeznaniu PIT w Urzędzie Skarbowym. Możemy skorzystać z ulgi mieszkaniowej kupując nieruchomość nie tylko w Polsce, ale również w innym państwie Unii Europejskiej, należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

Obecnie w Polsce obowiązuje reforma podatkowa, zwana powszechnie polskim ładem. Nowa ulga mieszkaniowa, której artykuły obowiązują od 1 stycznia 2022 roku, poszerzyła katalog poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe. Przepisy te zostały rozszerzone o wydatki związane ze spłatą kredytów, pożyczek oraz odsetek, które zostały zaciągnięte na poczet wydatków związanych ze zbywaną nieruchomością. Zatem ulga mieszkaniowa obowiązuje również wtedy, gdy spłacamy kredyt przeznaczony na zakup zbywanej nieruchomości.