Życie pracodawcy z wpłatami na PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z nadanymi mu przez ustawodawcę uprawnieniami, pobiera składki od podmiotów gospodarczych.

Z funduszu tego są później opłacane inicjatywy pomagające osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności zwalczać wykluczenie społeczne i zawodowe, na przykład dofinansowania obniżające koszty poniesione przez pracodawców, rehabilitacyjne turnusy, zakupy niezbędnego sprzętu potrzebnego przy rehabilitacji, a także inicjatywy polegające na przystosowaniu miejsc pracy do potrzeb ludzi niepełnosprawnych i dofinansowania dla osób z niepełnosprawnością, które postanowiły otworzyć własną działalność gospodarczą. Jeśli jesteś pracodawcą zatrudniającym co najmniej dwadzieścia pięć osób na pełen etat warto rozważyć zatrudnianie osób z orzeczeniem, ponieważ określona takich pracowników zwalnia cię całkowicie z wpłat na PFRON (sześć procent – ten stosunek procentowy jest to granica, która daje ulgę). Jeśli twoja firma ma na razie dwudziestu czterech lub mniej pracowników, nic nie płacisz.

Życie pracodawcy z wpłatami na PFRON

O czym warto pamiętać w kontekście wpłat na PFRON?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że istnieje możliwość obniżenia granicy sześciu procent osób niepełnosprawnych. Można to zrobić poprzez zatrudnienie osoby/osób z określonymi schorzeniami, które klasyfikuje się jako bardzo utrudniające życie społeczno-zawodowe. Przykładowo, należą do nich: epilepsja, choroby psychiczne o charakterze przewlekłym, AIDS (także samo nosicielstwo wirusa HIV); stwardnienie rozsiane; upośledzenia umysłowe; choroba Parkinsona; ślepota i głuchota. Ponadto należy pamiętać o regularnym opłacaniu składek do dwudziestego dnia każdego miesiąca.

W sytuacji nieprawidłowego rozliczenia grozi właścicielowi/właścicielom firmy kara grzywny. Aby temu aktywnie przeciwdziałać, polecamy zajrzeć na stworzoną przez nas stronę internetową: wpłaty na pfron są łatwiejsze dzięki zamieszczonemu tam kalkulatorowi składek.